Xã hội

Chặn quốc lộ để tổ chức…hội chợ

Chặn quốc lộ để tổ chức…hội chợ

Giao thông trên QL 28 đoạn qua TX Gia Nghĩa (Đắk Nông) gần nửa tháng nay trở nên hỗn loạn chỉ vì UBND tỉnh này cho chặn đường tổ chức hội chợ. Dù chặn quốc lộ làm hội chợ...