Công tác chuẩn bị triển khai phương án dạy học trực tuyến

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm tiếp tục đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường đồng thời đảm bảo thời gian, nội dung chương trình giáo dục,  Trường TH&THCS Phan Đình Giót đã xây dựng kế hoạch triển khai các phương án dạy học trong thời gian học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021 – 2022 và phương án lựa chọn trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp là dạy học trực tuyến. Để hỗ trợ đội ngũ cán bộ, giáo viên thực hiện dạy học trực tuyến, ngày 07/9/2021 nhà trường phối hợp Trung tâm kinh doanh VNPT TP. Gia Nghĩa tổ chức tập huấn về Hệ thống quản lí học và thi trực tuyến VNPT Elearning (lms.vnedu.vn). Đối với những học sinh không thể tham gia học tập trực tuyến: Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách, trao đổi với PHHS về phương thức chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh (lập danh sách ghi rõ phương thức chuyển giao nhiệm vụ học tập), trên cơ sở đó giáo viên bộ môn sẽ thực hiện linh hoạt các hình thức chuyển giao nhiệm vụ đến học sinh kịp thời.