Một số hình ảnh Lễ khai giảng năm học 2021-2022 của thầy và trò trường TH&THCS Phan Đình Giót

Lượt xem:

Đọc bài viết