Trường TH&THCS Phan Đình Giót thông báo: bắt đầu từ ngày 13/9/2021 thực hiện dạy học trực tuyến đối với bậc THCS. Thời khóa biểu chi tiết nhà trường đã gửi đến học sinh. Mong quý phụ huynh phối hợp với nhà trường cùng hỗ trợ học sinh trong quá trình tham gia học trực tuyến!

Lượt xem:

Đọc bài viết