Trường TH&THCS Phan Đình Giót thông báo kế hoạch tựu trường năm học 2021-2022: học sinh lớp 1 tựu trường lúc 8h00 ngày 30, 31/8/2021, học sinh lớp 2 đến lớp 9 tựu trường lúc 8h00 và 14h00 ngày 01/9/2021. Đề nghị phụ huynh và học sinh tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Lượt xem:

Đọc bài viết