Tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Đắk Nông năm 2015

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Phương thức tuyển sinh

Tuyển sinh theo 3 phương thức: Xét tuyển, Thi tuyển và Kết hợp giữa thi tuyển với xét tuyển.

2. Đối tượng tuyển sinh

Là những người trong độ tuổi đã hoàn thành chương trình THCS hoặc bổ túc THCS. Việc tuyển sinh thực hiện theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn huyện, thị xã đã được phân vùng tuyển sinh đối với các trường THPT và các trường PTDTNT có cấp THPT.

3. Đối với các trường trung học phổ thông:

3.1. Các trường THPT có số thí sinh đăng ký tuyển sinh cao hơn 5% chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường tại thời điểm kết thúc thu hồ sơ tuyển sinh thì áp dụng phương thức thi tuyển. Thi viết ba môn: Toán, Ngữ văn ( tính hệ số 2), thời gian làm bài 120 phút/môn thi và môn thứ ba thời gian làm bài 60 phút/môn thi ( tính hệ số 1). Giám đốc sở GDĐT quyết định môn thi thứ ba và công bố vào ngày 16/5/2015;

Đối với các trường có số thí sinh đăng ký tuyển sinh không vượt quá 5% chỉ tiêu của nhà trường tại thời điểm kết thúc thu hồ sơ tuyển sinh thì thực hiện phương thức tuyển sinh Xét tuyển, sau khi kết thúc việc nhận hồ sơ, nhà trường chốt số hồ sơ hiện có và đồng thời tiến hành xét tuyển theo quy định. Số chỉ tiêu còn thiếu nhà trường làm văn bản gửi về Sở GDĐT để đề xuất phương án xét tuyển bổ sung sau khi toàn ngành đã tổ chức xong việc tuyển sinh theo phương thức thi tuyển để Sở GDĐT cho ý kiến chỉ đạo và hoàn thành công tác tuyển sinh trước 31/7/2015.

3.2. Học sinh đã tốt nghiệp THCS trong các trường PTDTNT huyện được tuyển thẳng vào các trường THPT trên địa bàn nơi học sinh có hộ khẩu đăng ký thường trú. Để thuận tiện trong công tác tuyển sinh cho các trường THPT, các trường PTDTNT huyện sau khi kết thúc năm học nhà trường tiến hành phô tô hồ sơ của các học sinh lớp 9 trường mình và hướng dẫn các học sinh này mang hồ sơ đã phô tô tới các trường THPT tại nơi học sinh có hộ khẩu thường trú để nộp. Các trường THPT tiếp nhận bộ hồ sơ phô tô của các học sinh lớp 9 này để xét tuyển thẳng cho học sinh vào học nếu học sinh không trúng tuyển vào các trường PTDTNT có cấp THPT và trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh. Lưu ý số hồ sơ này không được tính vào tổng hồ sơ của nhà trường so với chỉ tiêu để xem xét việc tổ chức theo phương thức Xét tuyển hay Thi tuyển.

4. Đối với trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh:

Tuyển sinh các lớp chuyên Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lí, Tiếng Anh, Toán, Vật Lí, Hoá Học, Sinh Học và Tin học; tuyển sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Phương thức tuyển sinh thực hiện theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT, ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên và Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thi tuyển cùng thời gian với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập toàn tỉnh.

Học sinh được đăng ký 2 nguyện vọng môn chuyên trong đó có môn chuyên 1, môn chuyên 2 và không thay đổi môn chuyên trong quá trình tuyển sinh (hai môn chuyên không cùng thời gian thi); Trong trường hợp hai môn chuyên cùng trúng tuyển thì được ưu tiên chọn nguyện vọng môn chuyên 1.

Học sinh nộp hồ sơ và đăng ký dự thi tại trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, trong trường hợp số hồ sơ đăng ký dự thi 1 môn chuyên trong 9 môn chuyên đã được duyệt không quá 25 hồ sơ thì sở Giáo dục và Đào tạo không tổ chức thi tuyển lớp chuyên đó; Học sinh có thể đăng ký lại môn chuyên khác.

Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh tổ chức sơ tuyển vòng 1 chọn học sinh dự thi vòng 2 theo qui định.

Chỉ những học sinh đăng ký thi chuyên không đỗ vào trường chuyên mới được phép tham gia tuyển sinh theo nguyện vọng vào trường THPT nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

5. Các trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp THPT

Thực hiện tuyển sinh theo phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Thi viết hai môn Toán và Ngữ Văn, thời gian làm bài thi 120 phút/môn thi. Tại huyện nào có Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập thì tổ chức Hội đồng coi thi ghép với trường THPT công lập đó. Tại các huyện còn lại sẽ tổ chức Hội đồng coi thi tại trường PTDTNT đó. Sở (GDĐT) sẽ quyết định và điều động lực lượng coi thi phù hợp.

5.1. Tất cả các học sinh DTTS trên địa bàn huyện Đăk R’Lấp, huyện Đăk Glong, huyện Đăk Song, huyện Krông Nô nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh tại các trường PTDTNT (Nơi có hộ khẩu thường trú). Nếu học sinh nào có nguyện vọng tuyển vào trường THPT DTNT N’Trang Lơng thì đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT DTNT N’Trang Lơng và nguyện vọng 2 vào trường PTDTNT huyện. Các trường hợp đặc biệt mà nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT DTNT N’Trang Lơng sẽ tham gia thi tại trường này và đăng ký nguyện vọng tương tự như trên.

5.2. Trường THPT DTNT N’Trang Lơng tuyển sinh trên địa bàn toàn tỉnh, nhận hồ sơ và tổ chức thi kết hợp xét tuyển cho các học sinh thuộc các huyện Cư Jút, Đăk Mil, Tuy Đức, thị xã Gia Nghĩa và các học sinh của các huyện khác có đăng ký nguyện vọng 1 vào trường. Chỉ tuyển theo chỉ tiêu đối với những học sinh DTTS trên địa bàn huyện không có khối THPT trong trường PTDTNT còn các học sinh có hộ khẩu tại các huyện trường PTDTNT có khối THPT thì tuyển cạnh tranh theo kết quả thi và xét tuyển.

5.3. Các trường PTDTNT tổ chức thi thêm môn thứ ba đối với các học sinh không thuộc diện tuyển thẳng và có nguyện vọng về các trường THPT tuyển sinh theo phương thức Thi tuyển

6. Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016 :

Ngày Buổi Môn thi Thời gian bắt đầu làm bài Thời gian làm bài Hình thức thi
11/6/2015 Sáng Văn 8h00’ 120 phút Tự luận
Chiều Toán 14h00’ 120 phút Tự Luận
12/6/2015 Sáng Môn thứ ba 8h00’ 60 phút
Chiều Môn Chuyên Văn ; Toán 14h00’ 150 phút Tư Luận
13/6/2015 Sáng Các môn chuyên

Vật Lý ;Hóa học ; Sinh học ; Địa Lý ; Lịch Sử ; Tiếng Anh ; Tin học

8h00’ 150 phút Tự luận

( Môn Tiếng Anh thêm Trắc nghiệm)

7. Tổ chức tuyển sinh

         – Mỗi đơn vị trường học thành lập một Hội đồng tuyển sinh, các đơn vị đề xuất thành viên hội đồng tuyển sinh trình Sở GDĐT ra quyết định thành lập.

– Toàn tỉnh thành lập một Hội đồng ra đề và in sao đề thi do Giám đốc Sở (GDĐT) quyết định thành lập, hoạt động cách ly và bảo mật theo quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, đề thi được sao in tới từng học sinh, lãnh đạo sở (GDĐT) giao đề thi còn niêm phong tới từng HĐ coi thi;

– Các trường THPT và PTDTNT tổ chức thi tuyển riêng hoặc thi ghép đề xuất thành viên hội đồng coi thi trình Sở (GDĐT) ra quyết định thành lập, tùy theo từng Hội đồng cụ thể Sở (GDĐT) sẽ điều động đổi lãnh đạo HĐ coi thi hoặc một số giám thi của các HĐ, các HĐ coi thi làm việc theo lịch;

– Toàn tỉnh thành lập 01 hội đồng chấm thi do Sở (GDĐT) ra quyết định thành lập và đặt địa điểm chấm thi tại trường THPT Chu Văn An;

– Hội đồng phúc khảo và công tác tổ chức phúc khảo bài thi vận dụng theo các quy định tương ứng của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, thành lập hội đồng và hoàn thành sau thời gian xét duyệt kết quả tuyển sinh lần 1.

Nguồn: Sở GD&ĐT Đắk Nông