nhân ngày 20/10 nhà trường tổ chức tiệc cho các cô Trường Lý Tự Trọng